Laserfiche WebLink
<br />-~~-:::~----- " <br /> <br />"'-" -,-_. ,,-'.-- <br /> <br />~"'";O~,~...",-,,,.. <br /> <br />__.w~_.'W'_ .........._... _" . <br /> <br />---------T---. - <br /> <br />I <br />I <br />I <br />, <br /> <br />At a regular meetin g of the Board <br />of Supervisors of Chesterfield <br />Cowlty, held at the Courthouse 00 <br />January 9, 1951, at 10:00 a.m. <br /> <br />VIRGINIA: <br /> <br />Present: <br /> <br />H.T. Goyne, Chairman Pro Tem <br />James W. Gordon, Jr. <br />J.C .McKesson <br />Irvin G. Horner <br />Robert u. Gill <br /> <br />Absent: J.G.Hening <br /> <br />"Salaries. Allowances. mileaí~e, etc. Paid from the General County Fund: " <br /> <br />James G. Hening <br />H. T. Goyne <br />Robt. O. Gill <br />J. C. HcKesson <br />James W. Gordon, Jr. <br />Irvin G. Horner <br />1\1.. 1;/. Burn ett <br />Auline B. vlills <br />Marßaret F. Jessup <br />Anne R. Con fer <br />Elsie V. Copeland <br />R. F. Jones <br />R. Vi. Kash, Jr. <br />Bernard W. Davis <br />Gloria SilJith <br />¡·irs. Helen dcL. Romaine <br />Geo. W. Moore, Jr. <br />M.A. COßbill <br />A. J. Horner <br />Walter .J. Perdue <br />J. W. 'dalton <br />Hen ry GÜ(ld e <br />Geor:.r,e Baskecville <br />Leon ard Fisher <br />Clifford B. Robinson <br />B. J. Banks <br />Willie Smith <br />Marian Reichert <br />Erlene Cann on <br />Teresa DU:lOuchelle <br />James R. Sowers <br />V. 1. Burßess <br />1;1. W.Burnett <br />J. vI. Dance <br />C. vI. Smith <br />I. E. Bowman <br />R. vI. Koch <br />R. E. Feeback <br />E. P. Gill <br />E. T. Smith <br />C. vi. Cuml ingham <br />H. N. Terrell <br />C. K. Jolly <br />C. E. Richter <br />Vi. E. Martin <br />R. C. PhiLLips <br />D. E. Ayre <br />B. C. Furman <br />W. E. Knight <br />C. E. Jünes <br />W. B. Gill <br />Z. G. Détvis <br />W. II. Flynn <br />ü. B. Gates <br />George vi. l:loure, Jr. <br />Lonnie H. Pope <br />William B. Allen <br />George Elmer ¡,Ion tgomery <br /> <br />Supervisor and mileage <br />" " II <br />II II " <br />" " " <br />" TI " <br />" " " <br /> <br />Executive Secretary <br />Secretary to Executive Secretary <br />Asst. Home Dem. Agent <br />Home DeI1. A';ent <br />HOlile Den. A';ent (Gol.) <br />Co. Agri. A~ent (Col.) <br />Co. Ao;ri. Agent <br />Buildin g Inspector <br />Secretary to Building Inspector <br />PBX üp era tor <br />COHlHlissioner of H,evenue & office expenses <br />CailI'll. Attorney <br />J:i'orest Fire '¡Jarden <br />Cler~, Circuit Court <br />JaIlitor, Hunicipal Building <br />Truck Dr i vel' <br />It " <br />" " <br /> <br />" <br /> <br />helper <br />" <br /> <br />" <br /> <br />Janitor <br />II <br /> <br />Work for Land Assessors <br />" "" " <br />II "" n <br /> <br />Land Assessor <br />" II <br /> <br />Mileage for Dec.1950-1178 Mi. Œ5¢ <br />Treasurer and office assistants <br />Chie f of Police <br />Captain, Police Dept. <br />Lt., Police Dept. <br />Detective <br />Detective <br />" <br />Patrolman <br />" <br />" <br />II <br />II <br />TI <br />" <br />" <br />II <br /> <br />Dispatcher <br />II <br />" <br />Retired Urfi cer <br />Sheriff <br />Supple.aented payment <br />Land Assessor <br />" " <br />" " <br /> <br />~ <br /> <br />50.60 <br />50.60 <br />51.50 <br />51.10 <br />51. 50 <br />52.30 <br />387 .33 <br />202.90 <br />71. 70 <br />105.00 <br />75.00 Î <br />90.00 <br />150.00 <br />255.30 <br />124.40 <br />143.00 <br />720.00 <br />279.16, <br />81.60 <br />83.33 <br />15.00 <br />150.00 <br />140.00 <br />140.00 <br />140.00 <br />no .00 <br />135 . 00 <br />175.00 <br />175.00 <br />175.00 <br />60.00 <br />150.00 <br />58.90 <br />1053.?'3 <br />332.60 <br />280.0ù <br />275.00 <br />284.55 <br />260.4R <br />250.93 <br />219.20 <br />249.95 <br />210.78 <br />204.31,_ <br />238.05 <br />230.9,) <br />212.82 <br />222.90 <br />¿08.60 <br />184.40 <br />173.60 <br />173.60 <br />67.4D : <br />303.29 I <br />70.00 : <br />3 96 . 2J i <br />395.20 : <br />398.00 . <br />.¡pDj,596.87 <br />